Prawo karne

 • obrona w oskarżonych i obwinionych w sprawach karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych (oskarżyciel  posiłkowy, powód cywilny, oskarżyciel prywatny,
 • reprezentacja klienta w postępowaniu karnym wykonawczym (dozór elektroniczny, przerwy i odroczenie wykonania kary),
 • reprezentacja klienta w postępowaniu karnym wykonawczym,
 • przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia.

Prawo cywilne

 • reprezentacja przed sądami w sprawach cywilnych,
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych i zadośćuczynienie,
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (zasiedzenie, służebność, bezumowne korzystanie, podział majątku, eksmisje),
 • prawo zobowiązań – niewykonanie lub wadliwe wykonywanie umów, prawo konsumenckie, umowy sprzedaży, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, najem i dzierżawa, odwołanie darowizny, odszkodowania,
 • czyny niedozwolone, odszkodowania, zadośćuczynienie, bezpodstawne wzbogacenie, szkody łowieckie,
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, unieważnienie testamentu).

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy o podział majątku,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, o kontakty.

Prawo pracy

 • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze,
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy,
 • odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę.

Prawo Administracyjne

 • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentacja przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
 • reprezentacja przed organami administracyjnymi,
 • sporządzanie wszelkich pism niezbędnych w postępowaniu administracyjnym.

Przedsiębiorcy

Kompleksowe usługi prawne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (tworzenie podmiotów gospodarczych, bieżąca pomoc prawna, reprezentacja, sporządzanie pism i umów, windykacja). W zależności od potrzeb przedsiębiorcy, świadczone usługi mogą mieć charakter stałej obsługi lub doraźnej pomocy prawnej.

Obszar działalności

Oferowane usługi świadczone są w szczególności w województwie dolnośląskim oraz opolskim, w następujących miejscowościach:

 • Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Piława Górna, Świdnica, Wałbrzych, Kłodzko, Nowa Ruda, Ząbkowice Śląskie, Strzegom, Świebodzice, Ziębice,
 • Wrocław, Środa Śląska, Strzelin, Oleśnica, Milicz, Wołów, Trzebnica,
 • Jelenia Góra, Zgorzelec, Bolesławiec, Lubań, Kamienna Góra,
 • Legnica, Jawor, Złotoryja, Głogów, Lubin,
 • Opole, Brzeg, Nysa.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Michał Zajączkowski

siedziba
Rynek 55/3
58–200 Dzierżoniów

kom. 695 915 005
tel. 74 661 45 82
fax. 74 661 46 83
mail: adwokat.zajaczkowski@op.pl

NIP 882-193-77-17
REGON 022043185
konto: BS Dzierżoniów 34 9527 0007 0047 0786 2000 0001
SWIFT : GBWCPLPP
IBAN : PL34 9527 0007 0047 0786 2000 0001